Niniejszy samouczek pokazuje jak zrobić zdjęcie obrazu i obrobić je w darmowym programie graficznym GIMP.

Fotografowanie obrazu

Bez względu na jakość posiadanego aparatu fotograficznego warto postarać się o wykonanie jak najlepszego zdjęcia naszej pracy. W tym celu należy zwrócić uwagę na:

  • jak najlepsze równomierne oświetlenie obrazu, przy czym należy pamiętać o tym, że światło lampy błyskowej intensywnie odbija biel zagruntowanego płótna w miejscach cienko pokrytych farbą, zniekształcając przy tym kolory;
  • wykonanie zdjęcia z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów matrycy;
  • zadbanie o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego (statyw).

Na potrzeby przykładu wykonałem zdjęcie własnej pracy:

Zdjęcie obrazu do obróbki

Jak widać pomimo użycia lampy błyskowej zdjęcie jest ono mocno nie doświetlone (przez użycie niskiego ISO). Oprócz tego obraz jest obrócony, a kolory zniekształcone. Warto byłoby go również nieco wyostrzyć. W dalszej części poradnika pokażę, jak obrobić takie zdjęcie w GIMP’ie, aby wyglądało jak najlepiej.

Obróbka zdjęcia

1. W pierwszej kolejności należy załadować zdjęcie do programu GIMP. W tym celu uruchamiamy aplikację i z poziomu menu Plik→Otwórz… (lub używając skrótu klawiszowego Ctrl+O) wybieramy plik do przetworzenia.

Zdjęcie obrazu wczytane w GIMP

2. Teraz za pomocą Narzędzia prostokątnego zaznaczenia tworzymy dowolne zaznaczenie, które będziemy dostosowywać w następnym kroku.

Tworzenie obszaru zaznaczenia

3. Parametry utworzonego zaznaczenia można zmienić z poziomu Opcji narzędzia, które znajdują się pod oknem przybornika po lewej stronie ekranu aplikacji (patrz: zdjęcie poniżej).

Opcje narzędzia

4. Po utworzeniu zaznaczenia – zgodnie z krokiem 2 – w opcjach narzędzia ustawiamy rozmiar obszaru zaznaczenia zgodnie z formatem sfotografowanego płótna. Zmieniamy jednostkę na centymetry, po czym w odpowiednie pola wpisujemy wartości. W moim przypadku są to wymiary: 70 cm szerokości i 50 cm wysokości.

Określanie rozmiaru zaznaczenia

5. Uzyskane zaznaczenie nie będzie pokrywało się z naszym obrazem, dlatego należy je odpowiednio przeskalować z zachowaniem proporcji. Jest to możliwe dzięki zaznaczeniu opcji Stałe proporcje w opcjach narzędzia.

Opcje obszaru zaznaczenia

6. Zmiana rozmiaru zaznaczenia jest możliwa dzięki prostokątnym uchwytom, które pojawiają się na jego krawędziach po „najechaniu” kursorem myszy. Za pomocą uchwytów należy tak dopasować zaznaczenie, aby obejmowało całe płótno na zdjęciu.

Gotowy obszar zaznaczenia

7. Mocno przybliżamy lewy górny róg zaznaczenia (Ctrl+kółko myszy) tak, abyśmy zobaczyli pojedyncze piksele, a następnie tworzymy dwie prowadnice, tj. poziomą i pionową – obie przylegające do odpowiednich krawędzi zaznaczenia.

Przed utworzeniem prowadnic trzeba upewnić się, że w obszarze roboczym widoczne są linijki (patrz ilustracja poniżej). W tym celu z poziomu menu Widok należy zaznaczyć opcję Linijki (lub użyć skrótu Shift+Ctrl+R).

Aby utworzyć poziomą prowadnicę , klikamy górną linijkę (czerwona strzałka) i, trzymając wciśnięty klawisz myszy, przeciągamy w dół do górnej krawędzi zaznaczenia (to ważne, bo nie ma później możliwości zmiany położenia prowadnicy). Pionową prowadnicę tworzymy podobnie przez kliknięcie pionowej linijki (niebieska strzałka) i przeciągnięcie wskaźnika w prawo.

Ustawienie prowadnic

Operację powtarzamy dla prawego dolnego rogu zaznaczenia.

Ustawienie prowadnic

8. Gdy prowadnice są utworzone, możemy usunąć zaznaczenie wybierając opcję Zaznaczenie→Brak, lub używając skrótu Shift+Ctrl+A.

Prowadnice

9. Wybieramy narzędzie Uniwersalne przekształcenie i klikamy na zdjęcie. Pojawią się uchwyty przekształcenia, które działają w następujący sposób:

  • poza wyznaczonym przez uchwyty obszarem, kliknięcie i przeciągnięcie pozwala na obrót obrazu,
  • kliknięcie i przeciągnięcie kwadratowych uchwytów umożliwia skalowanie,
  • kliknięcie i przeciągnięcie uchwytu w kształcie pustego karo umożliwia przekształcenie perspektywiczne,
  • kliknięcie i przeciągnięcie uchwytu w kształcie wypełnionego karo umożliwia pochylenie (raczej nie będzie nam przydatne).
Przekształcenie

10. Za pomocą uchwytów dopasowujemy obraz tak, aby w całości wypełnił obszar wyznaczony przez prowadnice. W moim przypadku lekki obrót obrazu i zmiana perspektywy wystarczyły do uzyskania zadowalającego efektu.

11. W celu wprowadzenia przekształceń należy wcisnąć przycisk Przekształć.

Gotowe do przekształcenia!

12. Po dłuższej chwili nasz obraz będzie gotowy do dalszej obróbki. W kolejnym kroku zabierzemy się za odzyskiwanie kolorów naszej pracy. Z menu Kolory wybieramy opcję Poziomy…

Poziomy

Pojawi się okno w którym możemy ręcznie dostosować poziomy, lub wybrać opcję automatycznego ustawienia. Użyjemy drugiej opcji klikając w przycisk Automatyczne poziomy wejściowe.

Ustawienia poziomów

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. Przetworzony obraz będzie wyglądał podobnie do poniższego.

Wynik automatycznego ustawienia poziomów

13. Uzyskany obraz należy wykadrować. Wcześniej warto upewnić się, że w menu Widok zaznaczona jest opcja Przyciąganie do prowadnic. Wybieramy narzędzie Kadrowanie i zaznaczamy przestrzeń do wycięcia. Narzędzie kadrowania obsługuje się podobnie, jak narzędzie zaznaczenia: w obu przypadkach można dowolnie modyfikować rozmiar obszaru za pomocą uchwytów na krawędziach (a dzięki opcji przyciągania do prowadnic staje się to o wiele łatwiejsze!).

Kadrowanie

Zmiany zatwierdzamy klawiszem Enter, lub klikając podwójnie w wyznaczony obszar.

Dostosowywanie

1. Jeśli obraz wymaga dodatkowych przekształceń, np. obrócenia o 90 stopni (jak w moim przypadku), pomocnymi będą opcje menu Obraz→Przekształcenie.

Dopasowanie obrazu

2. Można pokusić się o wprowadzenie pewnych kosmetycznych poprawek do naszego zdjęcia. Przydatne w tym celu są narzędzia z menu Filtry. W moim przypadku uznałem za konieczne wyostrzenie obrazu, w czym pomocne było narzędzie Filtry→Uwydatnianie→Wyostrz (maska wyostrzająca).

Poprawki kosmetyczne

3. Manipulując suwakiem Promień można dostosować parametry działania filtra.

Ustawienie promienia wyostrzenia

4. Kolejną przydatną modyfikacją może być zmiana rozmiaru obrazu, co może przydać się do zmniejszenia jego rozmiaru na dysku. Do skalowania służy opcja Obraz→Skaluj obraz…

Zmiana rozmiaru obrazu

5. W oknie skalowania można wybrać wymagany rozmiar, po czym zatwierdzić zmiany klikając przycisk Skaluj.

Ustawienia skalowania

Eksport pliku

1. Gdy jesteśmy zadowoleni z wyników naszej pracy, należy zapisać je w oddzielnym pliku. W tym celu należy wybrać opcję Plik→Wyeksportuj jako…

Eksportowanie

2. Pojawi się okienko eksportu, w którym należy wybrać nazwę i lokalizację dla naszego pliku. Warto pamiętać, że GIMP rozpoznaje format pliku po zapisanym rozszerzeniu, dlatego warto dodać rozszerzenie (np. „.jpg”) do nazwy naszego pliku.

Eksportowanie obrazu do pliku wynikowego

Przycisk Wyeksportuj spowoduje otwarcie okna ustawień dla wybranego formatu pliku (jak np. poziom kompresji). Ponowne przyciśnięcie Wyeksportuj spowoduje zapisanie naszego pliku.

Rezultat całego opisanego wyżej procesu przedstawia poniższa fotografia:

Obraz algorytmiczny GCD
Obraz algorytmiczny GCD

Podsumowanie

Uzyskany w wyniku obróbki obraz powinien być wyraźniejszy, a część kolorów odzyskana. Jeśli jednak nie satysfakcjonuje Cię wynik i nie dysponujesz profesjonalnym sprzętem fotograficznym, wówczas może zainteresuje Cię mój inny wpis, w którym pokazuję jak skanować duże obrazy, a następnie łączyć je w jedną całość za pomocą darmowego programu komputerowego Hugin.

Jeśli masz pytania, zachęcam do pisania komentarzy lub skorzystania z formularza kontaktowego.

Jak oceniasz przydatność artykułu? 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (Brak ocen)

Loading...