Prezentowany obraz algorytmiczny powstał w wyniku eksperymentów z nową techniką. Głównym celem było wyjście poza tradycyjny sposób percepcji malarstwa: zamiast oglądać je z pewnej odległości, należy wejść z nim w kontakt fizyczny, angażując inne zmysły.

To trzecie płótno z cyklu białych obrazów, w których kładę nacisk na to, co niewidoczne. W omawianym przykładzie jest to m.in. ogromna ilość czasu (ok. 3 miesiące), którego wymagały niekończące się poprawki i próby różnych materiałów. Z tego powodu była to jedna z najtrudniejszych moich prac.