Artist statement

Technologia otacza nas z każdej strony; jej dynamiczny rozwój zajmuje
kolejne obszary ludzkiego życia. Ewolucja nie nadąża za tempem zmian,
jakim podlega żyjący w zdominowanym przez cyfrę świecie człowiek,
wywołujących w nim nierzadko poczucie zagubienia i przytłoczenia
nadmiarem informacji. Generowane tym odruchy obronne nakazują
uciekać, podczas gdy cierpliwa nauka i obserwacja pozwalają dostrzec
i zrozumieć pozytywne aspekty przemian.

Obrazy algorytmiczne są artystyczną, malarską interpretacją procesów
zachodzących w urządzeniach cyfrowych. Formę dzieła kształtuje
algorytm, rozumiany jako ściśle określona lista czynności potrzebnych do
osiągnięcia zamierzonego celu. W pewnym sensie każdy z nas realizuje
algorytmy. Przykładowo, aby otworzyć drzwi (cel) należy wykonać
następujące kroki (lista czynności): chwycić za klamkę, nacisnąć ją
i przyciągnąć do siebie. Cele realizowane przez algorytmy komputerowe
są przeprowadzane przy pomocy o wiele bardziej skomplikowanych
czynności, takich jak szyfrowanie danych, sortowanie, dzielenie, mnożenie
i inne. Stopień złożoności ciągu zadań zbudowanych z wielu czynności
powoduje, że idealnym do ich realizacji okazuje się być komputer.

Obrazy algorytmiczne stanowią wizualną reprezentację skomplikowanych
procesów algorytmicznych, realizowaną za pomocą autorskiego
programu komputerowego, opartego na szyfrowaniu danych. Powiązanie
kodu z obrazem odzwierciedla struktura tego ostatniego, wyrażająca
się w sposobie ułożenia elementów tworzących kompozycje plastyczne.
Obrazy w syntetyczny sposób replikują wysoki poziom złożoności
wykorzystywanych algorytmów. Powstałe w programie formy, po ich
przeniesieniu na płótno, uzyskują pełną swobodę dalszej malarskiej
interpretacji.