Bio

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. Zakres
jego artystycznych poszukiwań obejmuje malarstwo, grafikę, instalacje,
jak również muzykę, których wspólnym mianownikiem jest nowoczesna
technologia. To właśnie ona staje się głównym narzędziem pracy,
a czasem i samodzielnym środkiem wyrazu artystycznego, pozwalającymi
autorowi na nowo definiować zarówno proces twórczy, jak i sposób
percepcji sztuki.

Artysta w swojej twórczości poszukuje harmonii między sztuką i nauką.
Na wzór artystów renesansowych traktuje je jako dziedziny pokrewne,
mające służyć człowiekowi za narzędzie rozwoju zarówno duchowego,
jak i emocjonalnego.

Wystawy indywidualne
− 6-7.2020: Malarstwo algorytmiczne, Galeria Sztuki Współczesnej,
Ostrów Wielkopolski
− 9-10.2019: Od cyfry do malarstwa, Galeria OFF-FRAME, Kraków
Wybrane realizacje
− 10.2021: Kamień Ziemi (Sipowicz & Rataj) – stworzenie utworu
muzycznego oraz produkcja wideoklipu [muzyka]
− 04.2020: Bez nazwy – prototyp robota powtarzającego ruchy ręki
artysty podczas rysowania portretu [instalacja artystyczna]
− 04.2020: Wirtualna galeria malarstwa algorytmicznego –
stworzenie galerii w środowisku virtual reality (VR) wraz z autorskim
systemem motion capture [projekt artystyczny]
− 10.2019: Arkadiusz Rataj – wydanie i realizacja solowego albumu
[muzyka]
− 01.2019: Afrykański Pomór Świń – stworzenie gry online typu serious
game [projekt artystyczny]
− 11.2017: Intymność [interaktywna instalacja artystyczna]