Ralf Baecker: Interface I

Żyjemy w świecie dynamicznie oddziałujących na siebie systemów: nauka, technika, ekonomia, polityka – to przykłady tych, w których zmiany często wpływają na inne struktury. Odkrycia naukowe sprzyjają tworzeniu nowych technologii, te z kolei mogą wpływać na rozwój gospodarki. Także społeczeństwo, kultura, czy wiara to kolejne przykłady układów, w które uwikłany jest współczesny człowiek. Fakt ten zainspirował Ralfa Baeckera do stworzenia instalacji, która jest próbą zilustrowania procesu wzajemnego oddziaływania dwóch pozornie niezależnych systemów.

Interface I to prawie pięciometrowa rama obejmująca cztery rzędy cienkich poziomych linek połączonych ze sobą czerwoną nicią. Końce każdej z linek przymocowane są do osadzonych w ramie silników elektrycznych, które działają pod kontrolą specjalnego układu elektrycznego. Układ ten koordynuje siłę pracy pojedynczego silnika na podstawie danych pozyskanych z detektora Geigera-Mullera, mierzącego naturalny poziom promieniowania Ziemi, dzięki czemu praca układu ma charakter losowy. Przypomina to trochę przeciąganie liny, na końcach której znajdują się elektryczne silniczki. Dodatkowo na siłę „przeciągania” wpływa sprężystość rozpiętej między linkami nici.

Zmiany w lokalnych systemach (pionowe linie) wpływają na ostateczny kształt instalacji, co obrazuje umieszczony poniżej film.

Ralf Baecker urodził się w 1977 roku w Dusseldorfie. Artysta uhonorowany wieloma nagrodami z dziedziny sztuki cyfrowej, tworzy na styku sztuki, nauki i technologii. W swoich pracach bada przenikanie się tego co wirtualne z tym, co rzeczywiste, wykorzystując technologie nie tylko jako narzędzie, ale przede wszystkim jako epistemologiczny instrument służący lepszemu poznaniu i zrozumieniu natury świata. Więcej informacji na stronie autora.

Ocena tekstu: 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (Brak ocen)

Loading...