Obraz generatywny

Sztuka generatywna – krótkie wprowadzenie

Sztuka generatywna powstaje w wyniku wykorzystania w procesie twórczym pewnego zbioru reguł. Do tego celu idealnie nadaje się komputer, który realizuje procedury zapisane w formie algorytmu. Algorytm można modyfikować za pomocą parametrów, dzięki czemu uzyskuje się wachlarz różnych, często zaskakujących, rezultatów.

Choć sztuka generatywna może brzmieć dość egzotycznie, jej korzenie sięgają eksperymentów artystycznych dwudziestowiecznej awangardy. Na przykład w pracach Jean (Hans) Arp dużą rolę odgrywają przypadkowość i automatyzm, podobnie jak w malarstwie Joan Miro. Prekursorzy abstrakcjonizmu, tacy jak: Wassily Kandinsky, Kazimierz Malewicz, Piet Mondrian porzucili malarstwo przedstawiające (figuratywne) na rzecz maksymalnego uproszczenia form. Dzieła kubistów (m.in. Pablo Picasso) i futurystów (Umberto Boccioni) również wywarły ogromny wpływ na kształt sztuki współczesnej.

Podejście generatywne znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach: w malarstwie (jak w przypadku moich obrazów algorytmicznych), w artystycznych instalacjach (jak w opisywanej przeze mnie pracy Interface Ralfa Baeckera), w projektowaniu graficznym, projektowaniu mody, we wzornictwie przemysłowym i wielu innych. Z tego powodu stosują je nie tylko „umysły ścisłe”, lecz często też „humanistyczne”, jak np. artyści i projektanci.

Aby móc wykorzystać możliwości, jakie daje tworzenie generatywne, niezbędne jest opanowanie umiejętności programowania. Choć może brzmieć to odstraszająco, w obecnych czasach istnieje wiele narzędzi pomocnych w opanowaniu tej trudnej sztuki.

Przykładem takiego narzędzia jest Processing, z którego sam chętnie korzystam. Jest to środowisko programistyczne (tzw. IDE), w którym za pomocą języka Java można w łatwy i szybki sposób tworzyć wizualne projekcje, podobne do tych prezentowanych na wstępie. Funkcjonalność Processing można poszerzać dzięki specjalnym dodatkom, które wzbogacają wachlarz funkcji o możliwość rozpoznawania twarzy, analizy dźwięku, analizy danych, integracji z zewnętrznymi systemami (np. Arduino) i wiele innych.

Jak oceniasz tekst?: 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (Brak ocen)

Loading...