Obraz algorytmiczny: dodawanie

Obraz algorytmiczny: dodawanie rozpoczyna kolejną, obok obrazów GCD i BubbleSort, serię prac malarskich inspirowanych zbiorem jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań, czyli algorytmami. Tym razem jest to algorytm dodawania, znany nam wszystkim ze szkoły podstawowej, jako dodawanie „pod słupkiem”.

Choć może się to wydawać banalne, tak zdefiniowany proces dodawania ma swoją realizację w podstawowym układzie logicznym składającym się na jednostkę arytmetyczno-logiczną (ALU) procesora (CPU), tj. sumator. Takich układów we współczesnych procesorach może być nawet kilka milionów!

Powyższy obraz nosi podtytuł =223434, a jego odczytanie może stanowić nie lada łamigłówkę: tytuł określa wynik dodawania liczb 12322, 43030, 10021, 32410 i 20101 zapisanych w systemie piątkowym (nie dziesiętnym, którego używamy na co dzień), co jest podyktowane wyłącznie względami estetycznymi. Z tych samych względów obraz jest nieco obrócony tak, że liczby zapisane są w kolumnach, zaś ich cyfry należy czytać od dołu. Cyfry zapisane są w formie pierścieni: biały pierścień to 0, a następne reprezentują cyfry 1, 2, 3 i 4.

Pomimo skomplikowania, najważniejsze dla mnie jest oddanie estetyki i harmonii samego procesu – zawsze bowiem zachwyt i refleksja wyprzedza zrozumienie.