Artist statement

Technologia otacza nas z każdej strony; jej dynamiczny rozwój zajmuje kolejne obszary ludzkiego życia. Ewolucja nie nadąża za tempem zmian, jakim podlega żyjący w zdominowanym przez cyfrę świecie człowiek, wywołujących w nim nierzadko poczucie zagubienia i przytłoczenia nadmiarem informacji. Generowane tym odruchy obronne nakazują uciekać, podczas gdy cierpliwa nauka i obserwacja pozwalają dostrzec i zrozumieć pozytywne aspekty przemian.

Obrazy algorytmiczne są artystyczną, malarską interpretacją procesów zachodzących w urządzeniach cyfrowych. Formę dzieła kształtuje algorytm, rozumiany jako ściśle określona lista czynności potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego celu. W pewnym sensie każdy z nas realizuje algorytmy. Przykładowo, aby otworzyć drzwi (cel) należy wykonać następujące kroki (lista czynności): chwycić za klamkę, nacisnąć ją i przyciągnąć do siebie. Cele realizowane przez algorytmy komputerowe są przeprowadzane przy pomocy o wiele bardziej skomplikowanych czynności, takich jak szyfrowanie danych, sortowanie, dzielenie, mnożenie i inne. Stopień złożoności ciągu zadań zbudowanych z wielu czynności powoduje, że idealnym do ich realizacji okazuje się być komputer.

Obrazy algorytmiczne stanowią wizualną reprezentację skomplikowanych procesów algorytmicznych, realizowaną za pomocą autorskiego programu komputerowego, opartego na szyfrowaniu danych. Powiązanie kodu z obrazem odzwierciedla struktura tego ostatniego, wyrażająca się w sposobie ułożenia elementów tworzących kompozycje plastyczne. Obrazy w syntetyczny sposób replikują wysoki poziom złożoności wykorzystywanych algorytmów. Powstałe w programie formy, po ich przeniesieniu na płótno, uzyskują pełną swobodę dalszej malarskiej interpretacji.